Grafik Tasarım
Grafik Tasarım en kısa tanımıyla, resmin stilize edilmiş halidir. Dolayısıyle desen bilgisi gerektirir. Grafik tasarımcısının grafik sanatları bilmesi yani sanatçı olması gerekir. Design sözcüğü Latince kökenli "Designare"den türemiştir;  anlamı "bir şeye işaret etmektir." Tasarlamak sözcüğü ise de; işaretlemek, iz bırakmak, özgün olmak ve tek olmak eylemleri vurgulanır. Firmanızın ulusal ve uluslararası alanda prestijinin yükselmesi, iş kalitemizin artmasında en önemli etken kurum kimliği çalışmasıdır.
Albert Einstein
Yaptıklarımız